Sopimuksen hyväksyminen UM/2016/131

« Tasavallan presidentin esittely 12.8.2016 11.30

Ulkoasiainministeriö

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön (SopS 55 ja 56/2002) 124 artiklan muutoksen hyväksyminen

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351159
Esitys
Tasavallan presidentti hyväksyy Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 124 artiklan muutoksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen