Sotilaallinen kriisinhallinta UM/2016/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Suomen osallistumisen päättäminen EUNAFVOR Atalanta-operaatiossa

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Leena Pylvänäinen, Lähetystöneuvos p.029 5351323
Asia
Suomi on osallistunut EU:n Somalian rannikolla toimivaan EUNAVFOR Atalanta -kriisinhallintaoperaatioon vuodesta 2008 lähtien enintään kymmenen sotilaan vahvuudella. Suomi on lisäksi asettanut operaatioon määräaikaisesti aluksen vuonna 2011 ja alussuojausosaston vuonna 2013. Tarkoituksena on päättää Suomen osallistuminen EUNAVFOR Atalanta -operaatiossa 31.12.2016 mennessä
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti päättää Suomen osallistumisen EUNAVFOR Atalanta -operaatiossa lakkaavaksi 31.12.2016 mennessä.
Vaikutukset
Tällä hetkellä operaation osallistuu kuusi suomalaista sotilasta. Osallistumisen kustannukset on katettu sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoista ulkoasianministeriön ja puolustusministeriön pääluokista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio