Valtioneuvoston asetus YM/2016/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Klaus Pfister, Ympäristöneuvos p.+35 8295250226
Asia
Nykyisen valtioneuvoston asetuksen liite, jossa säädetään poikkeuksista kiellosta käyttää eräitä vaarallisia aineita ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa, korvataan muutetun romuajoneuvodirektiivin mukaisella vastaavalla uudella liitteellä. Vaarallisten aineiden käytön rajoituksia koskevia säännöksiä selkeytetään samalla sanonnallisesti ja rakenteellisesti. Kolmipyöräisen ajoneuvon määritelmässä päivitetään viittaus ajoneuvolakiin. Lisäksi korjataan romuajoneuvodirektiivin suomenkielisessä versiossa olleesta käännösvirheestä johtuva virhe. Asetus tulisi voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole asiasisällöllisesti merkittäviä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen