Valtuuskunnan asettaminen LVM/2016/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 39. yleiskokoukseen, joka pidetään Montrealissa 27.9. – 7.10.2016

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Sabina Lindström, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342576
Asia
Valtuuskunnan puheenjohtajana olisi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja varapuheenjohtajina ilmailujohtaja Pekka Henttu ja johtava asiantuntija Matti Tupamäki Liikenteen turvallisuusvirastosta. Valtuuskunnan jäseninä olisivat osastopäällikkö, ylijohtaja Mikael Nyberg ja hallitussihteeri Janne Mänttäri liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä osastopäällikkö Susanna Metsälampi, johtava asiantuntija Kari Siekkinen, johtava asiantuntija Samuli Vuokila ja erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo Liikenteen turvallisuusvirastosta. Valtuuskuntaan nimettäisiin lisäksi asiantuntijaksi kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki Finnairilta. Liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan täydentämään valtuuskunnan kokoonpanoa tarvittavilla lisäasiantuntijoilla.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 39. yleiskokoukseen ja oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriön täydentämään valtuuskunnan kokoonpanoa tarvittavilla lisäasiantuntijoilla
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio