Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 78/2016 vp; EV 90/2016 vp)

HE 78/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Assi Salminen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5530560
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kotikuntalain muuttamisesta, lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta ja lain verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen