Valtioneuvoston kirjelmä SM/2016/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä takaisinottosopimuksesta (Jordanian takaisinottosopimus)

U 45/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Tero Mikkola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488617
Asia
Jordaniaa koskeva takaisinottosopimus koskisi henkilöitä, jotka eivät (enää) täytä unionin alueelle tulemisen tai siellä oleskelemisen tai asumisen ehtoja. Päätös palauttamisesta tehtäisiin kansallisen lainsäädännön pohjalta noudattaen valtiota sitovia kansainvälisiä velvoitteita. Takaisinottosopimus tehtäisiin toistaiseksi, ja sopijaosapuolilla olisi mahdollisuus keskeyttää tai lopettaa takaisinotot. Sopimus olisi yhteensopiva muiden kansainvälisten sopimusten kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän
Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Sopimuksella ei olisi vaikutusta Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. TALOUDELLISET: Takaisinottosopimuksella tai sitä koskevien neuvottelujen aloittamisella ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia kansallisella eikä EU-tasolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen