Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2016/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 41/2016 vp; EV 88/2016 vp)

HE 41/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies, esittelijä p.029 5488586
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen