Valtioneuvoston asetus VNK/2016/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Maaret Suomi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5160030
Asia
Valtioneuvoston kansliasta annettua valtioneuvoston asetusta (393/2007) ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia yhtiöitä koskeva 2 § saatetaan ajan tasalle. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen