Sopimuksen hyväksyminen YM/2016/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Ympäristöministeriö

Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 1 päivänä kesäkuuta 2016 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Charlotta von Troil, Hallitussihteeri p.+35 8295250364
Asia
Suomi on Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä syystä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet tulee hyväksyä 31 päivään elokuuta 2016 mennessä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 1 päivänä kesäkuuta 2016 hyväksytyt toimenpiteet
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen