Hallituksen esitys SM/2016/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 121/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Riitta Aulanko, Hallitusneuvos p.029 5488569
Asia
Ylimmän poliisijohdon virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä ehdotetaan säädettäväksi lakitasolla. Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, suojelupoliisin päällikön, keskusrikospoliisin päällikön ja paikallispoliisin päällikön virkojen kelpoisuusvaatimuksia muutettaisiin vastaamaan paremmin valtionhallinnon ylimmän johdon virkojen säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ottaen huomioon kuitenkin poliisihallinnon erityispiirteet. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen