Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2016/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle alkolukkolaiksi sekä laiksi ajokorttilain muuttamisesta (HE 68/2016 vp; EV 77/2016)

HE 68/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa alkolukkolain ja lain ajokorttilain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 30 päivänä joulukuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen