Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2016/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (kilpailulainsäädännön soveltamissopimus Euroopan unionin ja Kanadan välillä)

U 54/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047027
Asia
Euroopan unionin ja Kanadan välistä voimassa olevaa kilpailualan yhteistyösopimusta päivitettäisiin siten, että siihen lisättäisiin säännökset oikeudellisesti suojatuista tiedoista keskustelulle, niiden välittämiselle ja käytölle.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sopimus parantaisi yhteistyötä Euroopan komission ja Kanadan kilpailuviraston välillä ja mahdollistaisi muun muassa tietojenvaihdon ja siten tehostaisi kilpailuvalvontaa. Ehdotuksella ei ole vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen