Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2016/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta (HE 75/2016 vp; EV 96/2016 vp)

HE 75/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Eeva Nurmi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250209
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kemikaalilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä syyskuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen