Valtioneuvoston asetus OKM/2016/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Anita Lehikoinen, Kansliapäällikkö p.+35 8295330182
Asia
Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen (13.5.2016) mukaan Suomen Ilmailuopisto Oy:n ohjausvastuu siirretään valtioneuvoston kansliaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tällä asetusmuutoksella pannaan täytäntöön periaatepäätöksen linjaus. Asetuksen 2 §:stä ehdotetaan poistettavaksi Suomen Ilmailuopisto Oy. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen