Ministereiden sijaisuudet VNK/2016/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Esitys
Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen