Valtioneuvoston asetus YM/2016/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Riitta Rönn, Lainsäädäntöjohtaja p.+35 8295250255
Asia
Ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6, 7 ja 8 §:t ehdotetaan muutettavaksi sen johdosta, että tehtäväjärjestelyjen seurauksena on tarpeen muuttaa ministeriön tieto ja viestintä -tulosalueen päällikön viran nimike viestintäjohtajan sijaan tieto- ja viestintäjohtajaksi. Näin tulosalueen päällikön viran nimike muodostuisi vastaavasti kuin hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen päällikön viran nimike hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja. Edellä mainituissa pykälissä olevat maininnat viestintäjohtajasta muutettaisiin tieto- ja viestintäjohtajaksi. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen