Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2016/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta (HE 61/2016; EV 69/2016 vp)

HE 61/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen