Sopimuksen hyväksyminen UM/2016/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Ulkoasiainministeriö

Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Ari Mäki, Ulkoasiainneuvos p.029 5350595
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen