Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2016/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerien työnjako valtioneuvostossa

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot ministeriöissä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen