Hakemus valtionperinnöstä VM/2016/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset Martti Juhani Mirolan jäämistöstä

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Helsingin kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin järjestöille toimintaan, jolla tuetaan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Kirkkonummen kunta on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö Kirkkonummi, Metsäpirtti (257-460-4-79) 0,4450 ha luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi yleishyödylliseen asumiseen soveltuvaan tarkoitukseen. Vaihtoehtoisesti kiinteistö voitaisiin myydä ja käyttää myynnistä saadut rahat nuorisotyöhön, lapsiperheiden tukemiseen ja vanhustenhuoltoon.
Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Martti Juhani Mirolan jäämistöstä tehdyt hakemukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. valitusosoitus *
  2. yleismuistio *
  3. muistio *
  4. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.