Valtioneuvoston kirjelmä VM/2016/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission talousarvioesityksestä vuodelle 2017 (budjetti; Euroopan unioni)

U 38/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Panu Kukkonen, Budjettineuvos p.+35 8295530134
Asia
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission 30.6.2016 hyväksymästä esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi vuodelle 2017.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon Suomen vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Komission esittämä maksumäärärahojen taso 134,9 mrd euroa on 6,2 % vuoden 2016 tasoa pienempi. Sitoumusten määrä on 157,7 mrd euroa, mikä on 1,7 % edellisvuotta korkeampi. Komission esityksen mukaisten maksumäärärahojen taso vastaa 0,90 % EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomen maksujen kokonaismäärä tarkentuu EU:n talousarvioprosessin päätyttyä marras-joulukuussa 2016. Julkisen talouden suunnitelmassa 14.4.2016 on varauduttu 1 907 milj. eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2017.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen