Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2016/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Mika Risla, Hallitussihteeri p.029 5150190
Asia
Hallinto-oikeuksien ylituomarit ovat nimenneet keskuudestaan tulevaksi tuomarinvalintalautakunnan jäseneksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukanteleen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkärannan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää ylituomari Liisa Talvitielle eron tuomarinvalintalautakunnan jäsenyydestä sekä nimittää hänen seuraajakseen ylituomari Veijo Tarukanteleen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ylituomari Ann-Mari Pitkärannan 1.10.2016 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 14.5.2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio