Hallituksen esitys STM/2016/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 §:n muuttamisesta

HE 125/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä Suomen ulkopuolelta vuoden 2016 loppuun. Tuotteet, jotka on tuotu maahan voimassa olevan tupakkalain vastaisesti ja jotka on takavarikoitu tai otettu haltuun, olisi palautettava sille, jolta ne on takavarikoitu tai otettu haltuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtionneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tupakkalain 120 § muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä varmistetaan, että uuden tupakkalain 120 §:n 7 momentissa säädetty siirtymäaika sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tilaamiselle ulkomailta toteutuu tarkoitetulla tavalla. Esityksellä ei arvioida olevan muita merkittäviä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen