Muutos neuvoston kokoonpanossa VNK/2016/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15

Valtioneuvoston kanslia

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Talousneuvoston kokoonpanoa esitetään muutettavaksi siten, että kokoonpanossa otetaan huomioon 25.8.2016 tehty valtioneuvoston jäsenmuutos Perussuomalaisten esittämällä tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriksi on nimitetty 25.8.2016 alkaen kansanedustaja Pirkko Mattila sosiaali-ja terveysministeri Hanna Mäntylän tilalle.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron kansanedustaja Hanna Mäntylälle talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrää sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan talousneuvoston jäseneksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. múistio