Valtioneuvoston asetus VNK/2016/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia
Valtioneuvoston kansliasta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtioneuvoston kanslian uudeksi tehtäväksi lisättäisiin kestävän kehityksen kansallisen toimeenpanon yhteensovittaminen. Ympäristöministeriö esitti kestävän kehityksen pääsihteeristön siirtoa valtioneuvoston kansliaan ympäristöministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa. Määrärahan siirto toteutettiin vuoden 2016 talousarviossa ja viransiirto tapahtui 1. tammikuuta 2016. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen