Viran täyttäminen VNK/2016/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Valtioneuvosto on 17.6.2015 nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan filosofian maisteri Samuli Virtasen toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Soini, Niinistö, Lindström ja Mäntylä toimikauden ajaksi. Ministerivaihdoksen myötä Virtasen nimitys päättyy. Esitetään, Virtanen nimitettäisiin edelleen valtiosihteeriksi oman hallitusryhmänsä nykyisten ministereiden toimialoille. Toimiala määräytyy avoimen kirjeen ja ministereiden välisen työnjakopäätöksen mukaan.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan filosofian maisteri Samuli Virtasen 25.8.2016 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Soini, Niinistö, Lindström ja Mattila toimikauden ajaksi. Virtanen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Soini, Niinistö, Lindström ja Mattila on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen