Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2016/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenen määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Immo Aakkula, Hallitusneuvos p.+35 8295330354
Asia
Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtioneuvosto nimittäisi puolustusministeri Jussi Niinistön tutkimus- ja innovaatio-neuvoston jäseneksi 1.9.2016 alkaen ministeritoimikautensa ajaksi. Tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun asetuksen (162/2016) 3 §:n mukaan neuvostoon kuuluu pääministeri puheenjohtajana sekä opetus- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina. Lisäksi valtioneuvosto nimittää yhden muun ministerin. Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää puolustusministeri Jussi Niinistön tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi 1.9.2016 alkaen ministeritoimikautensa ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio