Valtioneuvoston asetus LVM/2016/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Timo Koskinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342401
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan lentoliikenteestä Suomen ja Uuden-Seelannin välillä tehty sopimus. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1 päivänä syyskuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen