Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen PLM/2016/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esitelijäksi

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Asia
Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston erityisasiantuntija Riikka Pitkänen työskentelee materiaaliyksikössä ja valmistelee puolustustarvikkeiden vientivalvonta-asioita, joista osa kuuluu valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. Pitkänen on aloittanut puolustusministeriön palveluksessa 19.3.2012 toimittuaan tätä ennen liikenne- ja viestintäministeriössä suunnittelijan ja ylitarkastajan määräaikaisessa virkasuhteessa. Pitkänen on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hänellä on siten VNOS 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto ja hänellä on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella valtioneuvoston esittelijän tehtävien edellyttämät tiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä ja häntä voidaan pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Riikka Pitkäsen valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen