Valtuuskunnan asettaminen STM/2016/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston (WHO/EURO) 66. aluekomitean kokoukseen Kööpenhaminassa 12.-15.9.2016

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Pasi Korhonen, Kansainvälisten asiain johtaja p.029 5163649
Asia
Tärkeimmät 66. aluekomitean kokousagendalle tulevat asiat ovat WHO:n reformin toimeenpano alueella (toiminta ei valtiollisten toimijoiden kanssa, hätätilavaste ja hallinnolliset uudistukset), toimintaohjelma seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, strategia ja toimintaohjelma pakolaisten ja maahanmuuttajien terveydestä, toimintaohjelmat terveyssektorin vasteesta HIV:n ja hepatiitin ehkäisyssä ja hoidossa, kestävän kehityksen agendan (Agenda2030) tavoitteet ja suhde Euroopan alueen terveysstrategian (Health2020) toimeenpanoon sekä ohjelmabudjetti vuosille 2018-2019. Lisäksi agendalla on määräaikaisraportti Health2020:n toimeenpanosta, toimintaohjelma ei-tarttuvien tautien ehkäisyyn ja seurantaan, toimintaraami integroiduille asiakaslähtöisille terveysjärjestelmille ja -palveluille sekä toimintaohjelma evidenssin, tiedon ja tutkimuksen käytön vahvistamisesta päätöksenteossa. Kaikkiaan 11 päätöslauselmaehdotusta tulee komitean käsiteltäväksi. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa aluekomitean kokoukseen 12.-15.9.2016 seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö kansainvälisten asioiden neuvos, Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö lääkintöneuvos Eero Lahtinen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Pasi Mustonen, Suomen pysyvä edustusto, Geneve Valtuuskunta täyttää tasa-arvolain asettamat vaatimukset. Lisäksi esitetään, että valtioneuvosto oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston (WHO/EURO) 66. aluekomitean kokoukseen Kööpenhaminassa 12.-15.9.2016 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. WHO RC66 muistio