Neuvottelukunnan asettaminen STM/2016/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettaminen 31.8.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Marja Penttilä, Lakimies, esittelijä p.029 5163404
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: johtaja Annakaisa Iivari, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto Jäsenet: (varajäsenet suluissa) neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn, työ- ja elinkeinoministeriö (erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen, työ- ja elinkeinoministeriö) ylitarkastaja Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö (opetusneuvos Anne Mårtensson, opetus- ja kulttuuriministeriö) ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (ylitarkastaja Pekka Ojaniemi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto) lastensuojelupalvelujen päällikkö Mari Ahlström, Espoon sosiaali- ja terveystoimi (va. aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen, Espoon sosiaali- ja terveystoimi) sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Ulla Kuitu, Jyväskylän kaupunki, perusturvan toimialue (sosiaalityöntekijä Juho Suortti, Jyväskylän kaupunki, perusturvan toimialue) johtava asiantuntija Anna Kallaskari, Sosiaalialan työnantajat (toimitusjohtaja Teemu Annala, CTM Sosiaali- ja terveyspalvelut Oy) professori Anneli Pohjola, Lapin yliopisto, Sosnet (professori Timo Harrikari, Tampereen yliopisto) lehtori Erkki Saari, Laurea AMK (yliopettaja Päivi Niiranen-Linkama, Mikkelin ammattikorkeakoulu) koulutuspäällikkö Timo Pursimo, Stadin ammattiopisto, lähihoitajakoulutus (koulutuspäällikkö Kaisa Penttinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, lähihoitajakoulutus) kehitysjohtaja Arto Rautajoki, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus (johtaja Pirjo Marjamäki, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus) Pysyvät asiantuntijat: sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki, sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijasihteeri: hallitussihteeri Eila Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö Neuvottelukunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 31 §:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa (153/2015) säädetään, hoitaa ne tehtävät, jotka määrätään erikseen valtioneuvoston tekemässä neuvottelukunnan asettamispäätöksessä. Tällaisina erikseen määrättyinä tehtävinä neuvottelukunnan tulee toimikaudella 2016-2019 - laatia ehdotus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjaon uudistamiseksi - tehdä selvitys sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamisen kehittämistarpeista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa. MÄÄRÄAIKA: 1.9.2016 - 31.8.2019
Esitys
Valtioneuvosto asettaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan toimikaudelle 1.9.2016-31.8.2019
Vaikutukset
KUSTANNUKSET: Neuvottelukunnan menot maksetaan valtion talousarvion momentilta 33.01.01.02. Neuvottelukunnalle on varattu vuodelle 2016 määrärahaa 5500 euroa. Neuvottelukunnan tulee työskennellä virka-aikana ilman erillistä korvausta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio