Viran täyttäminen OM/2016/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana viran täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Asko Välimaa, Kansliapäällikkö p.029 5150248
Esitys
Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön lainvalmisteluosaston apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana virkaan lainsäädäntöneuvos, varatuomari Tuula Majurin 1.10.2016 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.