Sopimuksen hyväksyminen VM/2016/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion virkaehtosopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Juha Sarkio, Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja p.029 5530031
Asia
Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 11.8.2016 tehneet valtion virka- ja työehtosopimuksen valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sopimuskaudelle 2017-2018. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy tehdyn valtion virkaehtosopimuksen sopimuskaudelle 2017-2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen