Kansainvälinen sopimus STM/2016/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) pääoman liikkeitä koskevan koodin vakuutusyhtiöitä koskevien varaumien ja selitysten peruuttaminen

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Juha Jokinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163594
Asia
OECD:n pääoman liikkeitä koskevassa koodissa on suomalaisia vakuutusyhtiöitä koskevia varaumia ja selityksiä. Varaumat ja selitykset koskevat vakuutusyhtiön vastuuvelan kattamista koskevia määrällisiä sijoitusrajoituksia. Tällaiset määrälliset sijoitusrajoitukset on kumottu voimassa olevasta vakuutusyhtiölaista, kun niin sanottu Solvenssi II -direktiivi (2009/138/EY) on pantu kansallisesti täytäntöön vuonna 2015. Säännöksiä on sovellettu 1.1.2016 alkaen. OECD:n pääoman liikkeitä koskevan koodin varaumille ja selityksille ei ole vakuutusyhtiöiden osalta enää tarvetta, koska Solvenssi II -direktiivi on pantu kansallisesti täytäntöön. Suomi voi peruuttaa Suomen pääoman liikkeitä koskevan koodin vakuutusyhtiöitä koskevat varaumat, lukuun ottamatta Ahvenanmaata koskevia määräyksiä. Suomen varaumien ja selitysten peruuttaminen edellyttää lisäksi OECD:n päätöstä, mahdollisesti loppuvuodesta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto esittää OECD:lle seuraavien Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön pääoman liikkeitä koskevan koodin B-liitteessä suomalaisten vakuutusyhtiöiden osalta tehtyjen Suomen varaumien ja selitysten peruuttamista, lukuun ottamatta Ahvenanmaata koskevia määräyksiä: -B-listan kohdassa III/A1, B1 (Liiketoimet kiinteistöillä), -A-listan kohdassa IV/D1 (Liiketoimet pääomamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla), -B-listan kohdassa V/D1 (Liiketoimet rahamarkkinoilla), -B-listan kohdassa VI/D1 (Liiketoimet muilla jälkimarkkinakelpoisilla arvopapereilla sekä vakuudettomilla saatavilla), -A-listan kohdassa VII/D1 (Liiketoimet yhteissijoitusarvopapereilla), -B-listan kohdassa IX/B (Rahoitusluotot ja lainat), sekä -B-listan kohdassa XI/B1 ja B2 (Liiketoimet talletustileillä).
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vakuutusyhtiöitä tai viranomaisia koskevia taloudellisia vaikutuksia. EU-lainsäädännöstä johtuvat sisällölliset muutokset vakuutusyhtiölakiin on tehty jo aikaisemmin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen