Hallituksen esitys SM/2016/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 131/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488626
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Maahanmuuttovirastosta annettua lakia ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua lakia. Valtion vastaanottokeskukset ehdotetaan yhdistettäviksi Maahanmuuttovirastoon. Maahanmuuttovirasto päättäisi valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten perustamisesta, lakkauttamisesta ja niiden toimipaikoista. Maahanmuuttovirasto saisi päätösvallan ilman sisäministeriöltä pyydettävää valtuutusta sopia muun kuin valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Vastaanottokeskusten perustaminen tapahtuu valtion määrärahojen puitteissa. Valtion vastaanottokeskusten yhdistäminen Maahanmuuttovirastoon voi hallinnon yhdistämisestä saatavan synergiaedun vuoksi pitkällä aikavälillä vähentää kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen