Valtioneuvoston asetus YM/2016/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus merialuesuunnittelusta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Tiina Tihlman, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250296
Asia
Ehdotus sisältää säännökset merialuesuunnitelmien lukumääristä, suunnittelualueista ja määräajoista. Asetusehdotus liittyy merten aluesuunnittelun puitteista annetun Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin (2014/89/EU) täytäntöönpanoon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen merialuesuunnittelusta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain merialuesuunnittelusäännöksistä erotettavissa olevia uusia taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen