Valtioneuvoston asetus UM/2016/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Ari Mäki, Ulkoasiainneuvos p.029 5350595
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehty sopimus. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 2 päivänä lokakuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen