Valtioneuvoston asetus VM/2016/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Sami Kouki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530129
Asia
Asetusta muutettaisiin siten, että Lapin aluehallintoviraston valtakunnallisiksi tehtäviksi säädettyjen poroteurastamoihin liittyvien valvontatehtävien luetteloon lisättäisiin eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 25 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittaminen poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Kyse on oikeustilaa selventävästä muutoksesta. Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia eikä henkilöstövaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen