Neuvottelukunnan asettaminen STM/2016/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnan asettaminen 30.9.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Marja Penttilä, Lakimies, esittelijä p.029 5163404
Asia
KOKOONPANO: (varajäsenet suluissa) Puheenjohtaja: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö (tietohallintoneuvos Kristiina Luukkonen, valtiovarainministeriö) johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos (yksikön johtaja Marina Lindgren, Kansaneläkelaitos) johtaja Pekka Kahri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (kehittämispäällikkö Salla Säkkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) hallintojohtaja Ritva Kujala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (tietohallintopäällikkö Vesa Mettovaara, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ylitarkastaja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto (ylitarkastaja Marita Höök, Tietosuojavaltuutetun toimisto) johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto (erityisasiantuntija Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto) palvelualuejohtaja Markku Tervahauta, Kuopion kaupunki (kehittämisjohtaja Anu Niemi, Siun sote) hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, Oulun kaupunki (kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sote) apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, Vantaan kaupunki (kehittämisjohtaja Tuula Heinänen, Espoon kaupunki) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (johtaja Pertti Mäkelä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) tietohallintojohtaja Antti Jokela, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (hallintoylilääkäri Eija Tomás, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalo, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) johtaja, ylilääkäri Markku Suokas, Lääkäripalveluyritykset ry (talousjohtaja Ari-Pekka Nurmela, Lääkäripalveluyritykset ry) puheenjohtaja Marja Ritala, Suomen Apteekkariliitto (farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala, Suomen Apteekkariliitto) lääketieteellisen toiminnan johtaja Anna Simonsen, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. (juristi Johan Huldén, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.) MÄÄRÄAIKA: 4.10.2016 - 30.9.2019
Esitys
Valtioneuvosto asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnan toimikaudelle 4.10.2016-30.9.2019
Vaikutukset
KUSTANNUKSET: Neuvottelukunnan tulee työskennellä virka-aikana ilman eri korvausta. Neuvottelukunnan menot maksetaan valtion talousarvion momentilta 33.01.01.02.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen