Valtioneuvoston asetus LVM/2016/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia
Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain (VAK-laki, 719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusvirasto on allekirjoittanut erillissopimuksen M 299 Suomen osalta 19 päivänä syyskuuta 2016. Sopimus on tullut voimaan allekirjoituspäivänä. Erillissopimus M 299 koskee DOT-kaasupullojen kuljettamista. Sopimus mahdollistaisi näiden kaasupullojen kuljettamisen sekä kansainvälisissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa tiellä että kansallisissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa tiellä, jos kuljetus täyttää siihen liittyvät ehdot.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen