Valtioneuvoston asetus SM/2016/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Sini Lahdenperä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5488312
Asia
Ehdotetussa asetuksessa säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (1085/2015) tarkoitettujen hyväksymisten ja turvallisuusalan elinkeinoluvan hakemisesta, hakumenettelystä, lupa- ja hyväksymispäätösten sisällöstä sekä toimeksiantosopimuksen ja tapahtumailmoituksen sisällöstä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yksityisistä turvallisuuspalveluista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen