Valtioneuvoston asetus SM/2016/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Sini Lahdenperä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5488312
Asia
Ehdotetussa asetuksessa säädetään turvallisuusalan neuvottelukunnan kokoonpanosta ja toiminnasta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen turvallisuusalan neuvottelukunnasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen