Valtion edustajan määrääminen OKM/2016/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen edustajan vaihdos Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon.

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Riina Vuorento, Ylitarkastaja p.+35 8295330363
Asia
Professori Kalervo Hiltusen tilalle Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon nimettäisiin professori Johanna Myllyharju Oulun yliopistosta. Yksikön johtaja Jarmo Wahlfors Suomen Akatemiasta jatkaa Suomen toisena edustajana Euroopan molekyylibiologian konferenssissa (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostossa.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää tästä päivästä lukien toistaiseksi Suomen edustajaksi Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon professori Kalervo Hiltusen tilalle professori Johanna Myllyharjun Oulun yliopistosta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio