Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/89

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 130/2016 vp; EV 111/2016 vp)

HE 130/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Mikko Kuusela, Ylimatemaatikko, esittelijä p.029 5163182
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen