Valtioneuvoston asetus VM/2016/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418
Asia
Valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:ää ehdotetaan muutettaviksi siten, että niihin tehdään virastorakenteessa tapahtuneet muutokset. Tämän lisäksi ehdotetaan muutettavaksi eräitä valtion ylimpiä virkoja ja virastojen päälliköitä koskevat säännökset.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen