Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2016/82

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 129/2016 vp; EV 114/2016 vp)

HE 129/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kaisa Männistö, Neuvotteleva virkamies p.029 5342918
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen