Viran täyttäminen STM/2016/141

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Päivi Sillanaukee, Kansliapäällikkö p.029 5163356
Asia
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 4.10.2016 päättäneet esittää Tasavallan Presidentille, että 1.1.2017 avoimeksi tulevaan Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan virkaan nimitetään ylijohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Elli Aaltonen.
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan virkaan ylijohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Elli Aaltosen 1.1.2017 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Ote pöytäkirjasta *
  2. Elli Aaltosen ilmoittautuminen virkaan *
  3. Outi Antilan ilmoittautuminen virkaan *
  4. Yhteenveto virkaa hakeneista *
  5. Muistio *
  6. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen esitys *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.