Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2016/45

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta sekä laeiksi varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n ja Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 112/2016 vp; EV 115/2016 vp)

HE 112/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Merja Leinonen, Hallitusneuvos p.+35 8295330191
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta, lain varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta ja lain Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen