Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2016/38

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2016 vp; EV 122/2016 vp)

HE 95/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen