Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2016/73

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 200/2016 vp; EV 120/2016 vp)

HE 200/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Tuija Talsi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250285
Esitys
Tasavallan Presidentti ratifioi Pariisin sopimuksen ja vahvistaa lain Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen